ciekawy

ciekawy – ciekawy (pol.); zvědavý (cze.)

przymiotnikciekawy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ciekawy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ciekawo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ciekawe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ciekawi; ciekawe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ciekawe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ciekawego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ciekawej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ciekawego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ciekawych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ciekawych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ciekawymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ciekawej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ciekawymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ciekawym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ciekawym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ciekawego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ciekawy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ciekawo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ciekawe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ciekawych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ciekawe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ciekawym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ciekawōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ciekawym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ciekawymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ciekawymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ciekawym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ciekawej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ciekawym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ciekawych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ciekawych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ciekawy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ciekawo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ciekawe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ciekawi; ciekawe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ciekawe
stop. wyższy przymiotn.. ciekawszy
przysłówek (jak? jako?)ciekawie

Jo je ciekawo, jako ty chcesz ze wszystkim zdōnżyć przed świyntami.

W tej gazecie niy ma nic ciekawego.

Bezmała za chwila mo lecieć jakiś ciekawy film.

Podej dalij…