ciupnyć

ciupnyć (sie) – rąbnąć ; wymienić się (pol.); utít (cze.)

bezokolicznikciupnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciupna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ciupniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ciupnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ciupnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ciupniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ciupnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ciupnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciupnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ciupnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ciupli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ciupliście; żeście ciupli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciupli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ciupła żech; ciupłach; żech ciupła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciupła żeś; ciupłaś; żeś ciupła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ciupła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ciupły my; my ciupły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ciupłyście; żeście ciupły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ciupły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ciupło żech; żech ciupło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciupło żeś; żeś ciupło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ciupło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ciupnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ciupnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ciupnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ciupli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ciupli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ciupli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ciupła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ciupła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ciupła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ciupły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ciupły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ciupły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ciupło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ciupło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ciupło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciupnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ciupnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ciupnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ciupnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ciupnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ciupnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ciupnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ciupli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ciupli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ciupli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ciupła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ciupła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ciupła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ciupły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ciupły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ciupły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ciupło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ciupło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ciupło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ciupnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ciupnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ciupnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ciupli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ciupli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ciupli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ciupła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ciupła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ciupła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ciupły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ciupły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ciupły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ciupło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ciupło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ciupło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyciupnyty
rzeczownik odczasown.ciupnyci
Rybnik

Ciupnymy sie na cygareta, jo bych rod zakurzōł Klubowo?

Godoł żech ci, że mosz dać pozōr, bo sie ciupniesz w palec.

Bōł bych sie ciupnōł we palec, ale zdōnżół żech uciyc z rynkōm.

Podej dalij…