ciyc

ciyc – cieknąć (pol.); téct (cze.)

bezokolicznikciyc
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cieczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ciecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cieczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cieczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cieczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ciyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ciyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ciykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ciykliście; żeście ciykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ciykła żech; ciykłach; żech ciykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciykła żeś; ciykłaś; żeś ciykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ciykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ciykły my; my ciykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ciykłyście; żeście ciykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ciykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ciykło żech; żech ciykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciykło żeś; żeś ciykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ciyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ciykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ciykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ciykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ciykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ciecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ciyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cieczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ciyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ciyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ciyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ciykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ciykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ciykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ciykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ciykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ciykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ciykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ciykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ciykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ciykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ciykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ciykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ciyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ciykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ciykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ciykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ciykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ciyk
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ciyk
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ciyk
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ciykli; bydymy ciyc
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ciykli; bydziecie ciyc
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ciykli; bydōm ciyc
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ciykła; byda ciyc
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ciykła; bydziesz ciyc
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ciykła; bydzie ciyc
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ciykły; bydymy ciyc
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ciykły; bydziecie ciyc
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ciykły; bydōm ciyc
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ciykło; byda ciyc
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ciykło; bydziesz ciyc
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ciykło; bydzie ciyc
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.cieczyni
Rybnik

Coś to wziōn za kibel?. Niy widzisz, że ôn ciecze.

Trza podstawić waszpek na gōrze, bo tam kajś z dachu ciecze.

Wiosna idzie, bo z dachu ciecze.

 

Podej dalij…