cug

cug – ciąg, przeciąg (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cug
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cugu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cugowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cug
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cugym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cugu
Wołacz l. poj. Ty…cugu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cugi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cugōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cugōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cugi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cugami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cugach
Wołacz l. mn. Wy…cugi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Trza kōmin wypucować, bo niy ma cugu.

PL: Trzeba przeczyścić komin, bo nie ma ciągu.

 

SI: Skōnd sam je taki cug, aże świyczka gaśnie?

PL: Skąd tutaj jest taki przeciąg, że aż świeca gaśnie?

 

SI: Przi takimu cugu i ciebie do kōmina porwie.

PL: Przy takim ciągu i ciebie porwie do komina.

 

Podej dalij…