cyknyć

cyknyć (sie) – pstryknąć, przełączyć, dozować (pol.)

bezokolicznikcyknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cykna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cykniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cyknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cyknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cykniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cyknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cyknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cyknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cyknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cykliście; żeście cykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cykła żech; cykłach; żech cykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cykła żeś; cykłaś; żeś cykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cykły my; my cykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cykłyście; żeście cykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cykło żech; żech cykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cykło żeś; żeś cykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cyknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cyknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cyknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cyknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cyknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cyknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cyknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cyknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cyknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cyknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cyknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cyknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cyknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycyknyty
rzeczownik odczasown.cyknyci
Rybnik

Pol: (1) pstryknąć zdjęcie; (2) załączyć, wyłączyć, przełączyć wyłącznik; (3) dozować, dolewać, dosypywać odrobinę czegoś.

 

Cyknij se tam trocha magi do tej zupy.

Jak ci powiym, to mi cykniesz tym szaltrym.

Możecie nōm cyknyć zdjynci sam, przed tym zōmkym?

Cyknij na inkszy program, bo tyn film już lecioł niydowno.

 

 

 

 

Podej dalij…