czerwiōny

czerwiōny – czerwony (pol.); červený (cze.); red (eng,); червоний (ukr.)

przymiotnikczerwiōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...czerwiōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...czerwiōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...czerwiōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... czerwiōni; czerwiōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...czerwiōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...czerwiōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...czerwiōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...czerwiōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...czerwiōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...czerwiōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...czerwiōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...czerwiōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... czerwiōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... czerwiōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
czerwiōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...czerwiōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... czerwiōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..czerwiōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... czerwiōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
czerwiōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... czerwiōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
czerwiōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...czerwiōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...czerwiōnōm
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...czerwiōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...czerwiōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...czerwiōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..czerwiōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...czerwiōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...czerwiōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...czerwiōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...czerwiōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...czerwiōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... czerwiōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...czerwiōni; czerwiōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...czerwiōne
stop. wyższy przymiotn.. czerwiyńszy
przysłówek (jak? jako?)czerwiōno

Cōż tyś je taki czerwiōny? Dychnij se chwila, bo za chwila hercszlagu dostaniesz.
Pasuje mi ta czerwiōno taszka do tego klajdu?

Podej dalij…