czochrać

czochrać (sie) – taplać, pluskać, moczyć (pol.); stříkat se vodou (cze.)

bezokolicznikczochrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.czochrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.czochrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.czochrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.czochrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.czochrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.czochrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.czochroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.czochroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.czochroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.czochrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.czochraliście; żeście czochrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.czochrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.czochrała żech; czochrałach; żech czochrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.czochrała żeś; czochrałaś; żeś czochrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.czochrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..czochrały my; my czochrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. czochrałyście; żeście czochrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.czochrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.czochrało żech; żech czochrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.czochrało żeś; żeś czochrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.czochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech czochroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś czochroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł czochroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my czochrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście czochrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli czochrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech czochrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś czochrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była czochrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my czochrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście czochrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były czochrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech czochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś czochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było czochrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . czochrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech czochrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.czochrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech czochrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. czochroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. czochroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.czochroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.czochrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. czochrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.czochrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.czochrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
czochrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.czochrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. czochrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.czochrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.czochrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. czochrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.czochrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.czochrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych czochroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś czochroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by czochroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my czochrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście czochrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by czochrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych czochrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś czochrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by czochrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my czochrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście czochrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by czochrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych czochrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś czochrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by czochrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda czochroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz czochroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie czochroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy czochrali; bydymy czochrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie czochrali; bydziecie czochrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm czochrali; bydōm czochrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda czochrała; byda czochrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz czochrała; bydziesz czochrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie czochrała; bydzie czochrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy czochrały; bydymy czochrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie czochrały; bydziecie czochrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm czochrały; bydōm czochrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda czochrało; byda czochrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz czochrało; bydziesz czochrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie czochrało; bydzie czochrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyczochrany
rzeczownik odczasown.czochrani
Rybnik

Kaj sie to zaś tam czochrzecie w tym waszpeku.

Sam mocie wanna z wodōm a czochrejcie sie wiela wlezie.

Kaczki rade sie czochrzōm we stowku.

Podej dalij…