czosać

czosać (sie) – czesać (pol.); česat (cze.)

bezokolicznikczosać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.czosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.czoszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.czosze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.czoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.czoszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.czoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.czosoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.czosoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.czosoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.czosali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.czosaliście; żeście czosali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.czosali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.czosała żech; czosałach; żech czosała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.czosała żeś; czosałaś; żeś czosała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.czosała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..czosały my; my czosały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. czosałyście; żeście czosały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.czosały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.czosało żech; żech czosało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.czosało żeś; żeś czosało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.czosało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech czosoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś czosoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł czosoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my czosali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście czosali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli czosali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech czosała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś czosała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była czosała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my czosały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście czosały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były czosały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech czosało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś czosało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było czosało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . czosej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech czosze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.czosejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech czoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. czosoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. czosoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.czosoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.czosali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. czosali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.czosali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.czosała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
czosała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.czosała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. czosały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.czosały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.czosały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. czosało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.czosało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.czosało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych czosoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś czosoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by czosoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my czosali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście czosali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by czosali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych czosała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś czosała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by czosała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my czosały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście czosały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by czosały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych czosało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś czosało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by czosało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda czosoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz czosoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie czosoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy czosali; bydymy czosać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie czosali; bydziecie czosać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm czosali; bydōm czosać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda czosała; byda czosać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz czosała; bydziesz czosać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie czosała; bydzie czosać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy czosały; bydymy czosać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie czosały; bydziecie czosać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm czosały; bydōm czosać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda czosało; byda czosać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz czosało; bydziesz czosać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie czosało; bydzie czosać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyczosany
rzeczownik odczasown.czosani
Rybnik

Czosoł żeś sie ty dzisiej?

Ida do frizjerki, bydzie  mie czosać, bo jutro idymy na gościna.

To je ta frizjarka, co mie była czosała przed ślubym, tōż dō nij możesz iś.

Podej dalij…