dać pokōj

dać pokōj – zostawić w spokoju.

bezokolicznikdać pokōj
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm pokōj
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz pokōj
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do pokōj
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.domy pokōj
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie pokōj
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm pokōj
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech pokōj
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś pokōj
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł pokōj
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my pokōj
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście pokōj; żeście dali pokōj
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali pokōj
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech pokōj; dałach pokōj; żech dała pokōj
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś pokōj; dałaś pokōj; żeś dała pokōj
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała pokōj
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my pokōj; my dały pokōj
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście pokōj; żeście dały pokōj
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały pokōj
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech pokōj; żech dało pokōj
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś pokōj; żeś dało pokōj
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł pokōj
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali pokōj
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali pokōj
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała pokōj
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały pokōj
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały pokōj
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało pokōj
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało pokōj
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej pokōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do pokōj
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie pokōj
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by pokōj
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my pokōj
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście pokōj
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by pokōj
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by pokōj
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my pokōj
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście pokōj
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych pokōj
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś pikōj
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł pokōj
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali pokōj
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali pokōj
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała pokōj
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały pokōj
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały pokōj
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało pokōj
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało pokōj
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydany pokōj
rzeczownik odczasown.dani pokōj
Rybnik

Dej mu pokōj!
My mu dali pokōj, tōż niy wiym, co sie z nim potym stało.
Jak byś mu bōł doł pokōj, to byś go niy popsuł.

Podej dalij…