dać znać

dać znać – powiadomić; przekazać wiadomość (pol.)

bezokolicznikdać znać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm znać
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz znać
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do znać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy znać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie znać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm znać
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech znać
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś znać
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł znać
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my znać
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście znać; żeście dali znać
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali znać
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech znać; dałach; znać żech dała znać
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś znać; dałaś znać; żeś dała znać
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała znać
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my znać; my dały znać
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście znać; żeście dały znać
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały znać
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech znać; żech dało znać
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś znać; żeś dało znać
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało znać
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł znać
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł znać
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł znać
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali znać
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali znać
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali znać
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała znać
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała znać
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała znać
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały znać
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały znać
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały znać
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało znać
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało znać
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało znać
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej znać
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do znać
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie znać
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm znać
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych znać
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś znać
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by znać
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my znać
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście znać
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by znać
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych znać
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś znać
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by znać
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my znać
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście znać
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by znać
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych znać
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś znać
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dani znać
Rybnik

Bōł bych ci doł znac, kej bych mioł twoja nōmera.
Jo ci dōm znać, jak sie co dowiym.
Dej znać Fridzie, że mo we pyndziałek prziś szkubać do Stazyje.

Podej dalij…