daleki

daleki – daleki (pol.)

przymiotnikdaleki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...daleki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...daleko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...daleki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... daleki; dalecy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...daleki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dalekigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dalekij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dalekigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dalekich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dalekich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dalekimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dalekij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dalekimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dalekim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dalekim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dalekigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... daleki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..daleko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... daleki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dalekich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... daleki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dalekim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dalekōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dalekim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dalekimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dalekimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dalekim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dalekij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dalekim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dalekich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dalekich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...daleki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...daleko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... daleki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...daleki; dalecy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...daleki
stop. wyższy przymiotn.. dalszy
przysłówek (jak? jako?)daleko

Tako daleko droga, a ty sie na kole chcesz puścić?
To je bezmała jakiś jego daleki przociel.

Podej dalij…