diosecki

diosecki – diabelski (pol.)

przymiotnikdiosecki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...diosecki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...diosecko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...diosecki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... diosecki; dioseccy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...diosecki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dioseckigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dioseckij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dioseckigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dioseckich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dioseckich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dioseckimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dioseckij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... diosecimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dioseckim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dioseckim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dioseckigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... diosecki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..diosecko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... diosecki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dioseckich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... diosecki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dioseckim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dioseckōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dioseckim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dioseckimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dioseckimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dioseckim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dioseckij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dioseckim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dioseckich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dioseckich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...diosecki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...diosecko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... diosecki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...diosecki; dioseccy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...diosecki
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)diosecko

POL: łagodniejsza forma słowa „diobelski”.

 

Zaś żech sie była trefiyła z tōm dioseckōm klachulōm Kulinōm, ale sie niy ôdzywała.

Tyn diosecki gōnsiōr zaś by mie bōł uszczypnōl, kej bych se niy dała pozōr.

Podej dalij…