dobry

dobry – dobry (pol.); good (eng,)

przymiotnikdobry
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dobry
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dobro
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dobre
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dobrzi; dobre
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dobre
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dobrego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dobrej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dobrego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dobrych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dobrych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dobrymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dobrej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dobrymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dobrym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dobrym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dobrego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dobry
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dobro
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dobre
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dobrych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dobre
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dobrym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dobrōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dobrym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dobrymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dobrymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dobrym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dobrej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dobrym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dobrych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dobrych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dobry
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dobro
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dobre
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dobrzi; dobre
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dobre
stop. wyższy przymiotn.. lepszy
przysłówek (jak? jako?)dobrze

Mōm szmak na dobro szekulada.
Mosz już ta pralka dobro, abo trza wołać jakigo szpeca?
Sōm już te gruszki dobre, abo jeszcze trza doczkać?

Podej dalij…