drobny

drobny – drobny (pol.)

przymiotnikdrobny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...drobny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...drobno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...drobne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... drobni; drobne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...drobne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...drobnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...drobnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...drobnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...drobnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...drobnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...drobnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...drobnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... drobnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... drobnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
drobnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...drobnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... drobny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..drobno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... drobne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
drobnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... drobne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
drobnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...drobnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...drobnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...drobnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...drobnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...drobnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..drobnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...drobnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...drobnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...drobnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...drobny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...drobno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... drobne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...drobni; drobne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...drobne
stop. wyższy przymiotn.. drobniejszy
przysłówek (jak? jako?)drobno

Niy miała żech drobnych, tōż nic żech niy wciepła farorzowi do koszyczka.
Były mi sie wysuły wszystki te drobne szrubki, tōż żech ich potym zbiyroł pół godziny.
Jo niy poradza takich drobnych kartofli szkrobać.

Podej dalij…