dolywać

dolywać (sie) – dolewać (pol.)

bezokolicznikdolywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dolywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dolywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dolywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dolywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dolywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dolywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dolywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dolywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dolywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dolywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dolywaliście; żeście dolywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dolywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dolywała żech; dolywałach; żech dolywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dolywała żeś; dolywałaś; żeś dolywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dolywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dolywały my; my dolywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dolywałyście; żeście dolywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dolywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dolywało żech; żech dolywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dolywało żeś; żeś dolywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dolywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dolywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dolywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dolywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dolywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dolywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dolywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dolywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dolywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dolywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dolywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dolywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dolywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dolywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dolywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dolywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dolywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dolywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dolywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dolywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dolywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dolywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dolywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dolywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dolywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dolywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dolywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dolywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dolywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dolywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dolywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dolywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dolywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dolywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dolywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dolywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dolywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dolywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dolywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dolywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dolywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dolywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dolywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dolywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dolywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dolywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dolywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dolywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dolywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dolywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dolywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dolywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dolywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dolywali; bydymy dolywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dolywali; bydziecie dolywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dolywali; bydōm dolywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dolywała; byda dolywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dolywała; bydziesz dolywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dolywała; bydzie dolywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dolywały; bydymy dolywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dolywały; bydziecie dolywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dolywały; bydōm dolywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dolywało; byda dolywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dolywało; bydziesz dolywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dolywało; bydzie dolywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydolywany
rzeczownik odczasown.dolywani
Rybnik

Wypij ta kawa, to ci jeszcze doleja.
Dej pozōr, bo jo żech ci tam doloła gorkij wody do tej wanny.
Dolyj se zupy, jak mosz mało.

Podej dalij…