dorznyć

dorznyć (sie) – dociąć (pol.)

bezokolicznikdorznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dorzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dorzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dorznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dorznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dorzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dorznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dorznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dorznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dorznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dorzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dorzliście; żeście dorzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dorzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dorzła żech; dorzłach; żech dorzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dorzła żeś; dorzłaś; żeś dorzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dorzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dorzły my; my dorzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dorzłyście; żeście dorzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dorzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dorzło żech; żech dorzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dorzło żeś; żeś dorzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dorzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dorznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dorznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dorznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dorzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dorzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dorzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dorzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dorzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dorzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dorzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dorzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dorzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dorzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dorzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dorzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dorznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dorznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dorznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dorznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dorznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dorznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dorznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dorzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dorzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dorzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dorzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dorzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dorzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dorzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dorzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dorzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dorzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dorzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dorzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dorznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dorznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dorznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dorzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dorzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dorzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dorzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dorzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dorzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dorzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dorzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dorzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dorzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dorzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dorzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydorznyty
rzeczownik odczasown.dorznyci
Rybnik
POL: cz: dor-znyć;

Ty dorznij reszta tego drzewa,a jo już byda te kuloki znosiōł do pywnice.
Dorznij ta deska do końca, a niy łōmej jōm, co bydzie rowny konieć.
Ta rułka se musisz dorznyć na miara.

Podej dalij…