doschnyć

doschnyć – doschnąć (pol.)

bezokolicznikdoschnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doschna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doschniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doschnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doschnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doschniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doschnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doschnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doschnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doschnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doschli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doschliście; żeście doschli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doschli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doschła żech; doschłach; żech doschła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doschła żeś; doschłaś; żeś doschła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doschła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doschły my; my doschły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doschłyście; żeście doschły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doschły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doschło żech; żech doschło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doschło żeś; żeś doschło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doschło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doschnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doschnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doschnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doschli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doschli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doschli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doschła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doschła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doschła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doschły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doschły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doschły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doschło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doschło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doschło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doschnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doschnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doschnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doschnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doschnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doschnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doschnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doschli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doschli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doschli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doschła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doschła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doschła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doschły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doschły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doschły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doschło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doschło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doschło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doschnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doschnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doschnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doschli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doschli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doschli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doschła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doschła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doschła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doschły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doschły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doschły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doschło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doschło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doschło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoschnyty
rzeczownik odczasown.doschnyci
Rybnik

Kej bych była wiedziała, że niy bydzie padac, to bych powiesiyła te prani na dworze, coby doschło.
Na dworze je ciepło, tōż włosy doschnōm ci po drōdze.
Powieś te galoty na sznōra, to do rana doschnōm.

Podej dalij…