dować

dować – dawać (pol.)

bezokolicznikdować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowaliście; żeście dowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowała żech; dowałach; żech dowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowała żeś; dowałaś; żeś dowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowały my; my dowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowałyście; żeście dowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowało żech; żech dowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowało żeś; żeś dowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dowali; bydymy dować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dowali; bydziecie dować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dowali; bydōm dować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dowała; byda dować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dowała; bydziesz dować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dowała; bydzie dować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dowały; bydymy dować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dowały; bydziecie dować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dowały; bydōm dować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dowało; byda dować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dowało; bydziesz dować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dowało; bydzie dować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowany
rzeczownik odczasown.dowani
Rybnik

Niy dowej mu tych nożyczkōw, bo se zrobi krziwda.
Jo niy dowōm żebrokowi piniyndzy. Mogą mu kupić żymła.
Jako mōnka dowosz to tego ciasta?

Podej dalij…