dać

dać – dać (pol.)

bezokolicznikdać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście; żeście dali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech; dałach; żech dała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś; dałaś; żeś dała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my; my dały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście; żeście dały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech; żech dało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś; żeś dało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydany
rzeczownik odczasown.dani
Rybnik

Jak mi zōndziesz do budki po gazeta, to ci dōm 5 zł za drōga.
Tyn klucz, coś mi ôtok bōł pożyczōł, doł żech ci tam do garażu na fach.
Starko, docie mi jakigo szkloka?

Podej dalij…