drogi

drogi – drogi (pol.)

przymiotnikdrogi
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...drogi
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...drogo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...drogi
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... drogi; drodzy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...drogi
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...drogigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...drogij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...drogigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...drogich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...drogich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...drogimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dogij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... drogimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... drogim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
drogim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...drogigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... drogi
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..drogo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... drogi
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
drogich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... drogi
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
drogim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...drogōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...drogim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...drogimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...drogimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...drogim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..drogij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...drogim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...drogich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...drogich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...drogi
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...drogo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... drogi
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...drogi; drodzy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...drogi
stop. wyższy przymiotn.. drogszy
przysłówek (jak? jako?)drogo

Czamu zaś kupujesz taki drogi te jarziny, dyć na torgu mosz za pōł cyny.
Niy kupuj takigo drogigo masła. Jo ci sprzedōm łacniejsze.
Niy kupuj takich drogich strzewikōw, bo cie bydōm cisły.

Podej dalij…