fanzolić

fanzolić (sie) – pleść głupstwa, bzdury (pol.)

bezokolicznikfanzolić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.fanzola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.fanzolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.fanzoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.fanzolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.fanzolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.fanzolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fanzolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.fanzolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.fanzolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.fanzolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.fanzolyliście; żeście fanzolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.fanzolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.fanzolyła żech; fanzolyłach; żech fanzolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.fanzolyła żeś; fanzolyłaś; żeś fanzolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.fanzolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..fanzolyły my; my fanzolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. fanzolyłyście; żeście fanzolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.fanzolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.fanzolyło żech; żech fanzolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.fanzolyło żeś; żeś fanzolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.fanzolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech fanzolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś fanzolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł fanzolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my fanzolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście fanzolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli fanzolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech fanzolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś fanzolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była fanzolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my fanzolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście fanzolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były fanzolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech fanzolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś fanzolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było fanzolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . fanzol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech fanzoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.fanzolcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech fanzolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. fanzolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. fanzolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.fanzolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.fanzolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. fanzolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.fanzolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.fanzolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fanzolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.fanzolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. fanzolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.fanzolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.fanzolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. fanzolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.fanzolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.fanzolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych fanzolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś fanzolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by fanzolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my fanzolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście fanzolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by fanzolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych fanzolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś fanzolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by fanzolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my fanzolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście fanzolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by fanzolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych fanzolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś fanzolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by fanzolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda fanzolōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz fanzolōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie fanzolōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy fanzolyli; bydymy fanzolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie fanzolyli; bydziecie fanzolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm fanzolyli; bydōm fanzolić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda fanzolyła; byda fanzolić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz fanzolyła; bydziesz fanzolić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie fanzolyła; bydzie fanzolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy fanzolyły; bydymy fanzolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie fanzolyły; bydziecie fanzolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm fanzolyly; bydōm fanzolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda fanzolyło; byda fanzolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz fanzolyło; bydziesz fanzolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie fanzolyło; bydzie fanzolić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfanzolōny
rzeczownik odczasown.fanzolyni
Rybnik

 

SI: Cōż to zaś fanzolisz, byś sie niy wygupioł.

PL: Cóż to znowu za bzdury pleciesz, byś się nie wygłupiał.

 

SI: Niy fanzol mi sam.

PL: Nie pleć mi tutaj bzdur.

 

SI: Ôna dycko tak fanzoli, tōż jo już jōm ani niy słōchōm.

PL: Ona zawsze takie bzdury plecie, więc ja już jej nawet nie słucham.

 

Podej dalij…