forskać

forskać – parskać (pol.)

bezokolicznikforskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.forskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.forskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.forsko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.forskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.forskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.forskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.forskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.forskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.forskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.forskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.forskaliście; żeście forskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.forskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.forskała żech; forskałach; żech forskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.forskała żeś; forskałaś; żeś forskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.forskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..forskały my; my forskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. forskałyście; żeście forskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.forskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.forskało żech; żech forskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.forskało żeś; żeś forskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.forskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech forskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś forskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł forskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my forskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście foskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli forskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech forskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś forskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była forskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my forskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście forskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były forskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech forskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś forskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było forskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . forskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech forsko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.forskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech forskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. forskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. forskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.forskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.forskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. forskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.forskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.forskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
forskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.forskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. forskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.forskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.forskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. forskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.forskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.forskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych forskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś forskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by forskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my forskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście forskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by forskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych forskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś forskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by foskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my forskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście forskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by forskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych forskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś forskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by forskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda forskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz forskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie forskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy forskali; bydymy forskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie forskali; bydziecie forskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm forskali; bydōm forskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda forskała; byda forskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz forskała; bydziesz forskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie foskała; bydzie forskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy forskały; bydymy forskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie forskały; bydziecie forskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm forskały; bydōm forskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda forskało: byda forskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz forskało; bydziesz forskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie forskało; bydzie forskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.forskani
Rybnik

 

Mioł żeś czysty tyn kibel? Ta koza jakoś forsko, a niy chce pić tej wody.

Jak chcesz psikać, to sie ôbrōć w drugo strōna, a niy forskej mie.

Podej dalij…