gańba

gańba – wstyd (pol.); die Scham (ger.); hanba (cz.); fshame (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gańba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gańby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gańbie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gańba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gańbōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gańbie
Wołacz l. poj. Ty…gańbo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gańby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gańbōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gańbōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gańby
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gańbami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gańbach
Wołacz l. mn. Wy…gańby
Przimiotnik (jaki? czyj?)gańbliwy

SI: Chłopie, tyś je bez gańby.
PL: Człowieku, ty jesteś bez wstydu.

SI: Ty chcesz coś ô gańbie godać?
PL: Ty chcesz coś mówić o wstydzie?

SI: Z gańby żech sie cały zaczerwiyniōł, a musioł żech sie wartko stracić.
PL: Ze wstydu zaczerwieniłem się cały i musiałem szybko odejść.

Podej dalij…