gaża

gaża – gaza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gaża
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gaże
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gaży
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gaża
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gażōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gaży
Wołacz l. poj. Ty…gażo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gaże
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gażōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gażōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gaże
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gażami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gażach
Wołacz l. mn. Wy…gaże
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejż kōnsek gaże a zawiń mu tyn ôdrzyty łokeć.

PL: Weź kawałek gazy i zawiń mu ten obdarty łokieć.

 

SI: Przemyj mu gażōm te kolano podropane.

PL: Przemyj mu gazą to odrapane kolano.

Podej dalij…