gniyś

gniyś – gnieść, tłuc, miąć (pol.)

bezokolicznikgniyś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gnieta
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gnieciesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gnietymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gnieciecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gnietōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gniōt żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gniōt żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gniōt
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gniōtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gniōtliście; żeście gniōtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gniōtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gniōtła żech; gniōtłach; żech gniōtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gniōtła żeś; gniōtłaś; żeś gniōtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gniōtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gniōtły my; my gniōtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gniōtłyście; żeście gniōtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gniōtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gniōtło żech; żech gniōtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gniōtło żeś; żeś gniōtło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gniōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gniōt
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gniōt
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gniōt
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gniōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gniōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gniōtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gniōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gniōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gniōtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gniōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gniōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gniōtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gniōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gniōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gniōtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gniyć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gniecie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gniyćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gnietōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gniōt bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gniōt byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gniōt by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gniōtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gniōtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gniōtli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gniōtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gniōtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gniōtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gniōtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gniōtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gniōtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gniōtło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gniōtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gniōtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gniōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gniōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gniōt
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gniōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gniōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gniōtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gniōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gniōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gniōtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gniōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gniōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gniōtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gniōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gniōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gniōtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gniōt
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gniōt
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gniōt
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gniōtli; bydymy gniyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gniōtli; bydziecie gniyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gniōtli; bydōm gniyś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gniōtła; byda gniyś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gniōtła; bydziesz gniyś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gniōtła; bydzie gniyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gniōtyły; bydymy gniyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gniōtły; bydziecie gniyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gniōtły; bydōm gniyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gniōtło; byda gniyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gniōtło; bydziesz gniyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gniōtło; bydzie gniyś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygnieciōny
rzeczownik odczasown.gniecyni
Rybnik

POL: (1) gnieść, zgniatać, miażdżyć; (2) tłuc np. kartofle; (3) miąć papier, płótno.

 

Niy gniyć mi tego serweta.

Siodejcie, bo gnieta kartofle i za chwila bydōm zimne.

Kery tak zgniōt tyn papiōr?

Fajno je ta kecka, yno sie fest gniecie.

 

Podej dalij…