gōminianny

gōminianny – gumowy (pol.)

przymiotnikgōminianny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gōminianny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gōminianno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gōminianne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gōminianni; gōminianne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gōminianne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gōminiannego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gōminiannej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gōminiannego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gōminiannych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gōminiannych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gōminiannymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gōminiannej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gōminiannymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gōminiannym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
gōminiannym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gōminiannego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gōminianny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gōminianno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gōminianne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gōminiannych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gōminianne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gōminiannym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gōminiannōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gōminiannym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gōminiannymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gōminiannymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gōminiannym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gōminiannej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gōminiannym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gōminiannych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gōminiannych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gōminiannny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gōminianno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gōminianne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gōminianni; gōminianne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gōminianne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Dobrze, że ta kara mo gōminianny balōniok we kōłku, bo z rafiokym by my sam niy wjechali do tego pola.

PL: Dobrze, że ta taczka ma gumową pompowaną oponę na kole, bo z metalową obręczą nie wjechalibyśmy  tutaj do tego pola.

 

SI: Niy mosz tam kaj kōnsek starego gōminiannego szlaucha z koła, bo bych se potrzebowoł pora gōminkōw ustrzignyć.

PL: Nie masz tam gdzieś kawałka starej dętki od roweru, bo potrzebowałbym uciąć sobie kilka gumek.

 

SI: Ôblycz se gōminianne rynkawiczki ku tymu sztrajchowaniu, bo se całe pazury pociaprzesz.

PL: Ubierz sobie gumowe rękawiczki do tego malowania. bo pobrudzisz sobie całe ręce.

 

Podej dalij…