gowiydź

gowiydź – zwierzęta domowe (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gowiydź
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gowiedzi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gowiedzi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gowiydź
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gowiedziōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gowiedzi
Wołacz l. poj. Ty…gowiedzio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gowiedzie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gowiedziōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gowiedziōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gowiedzi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gowiedziami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gowiedziach
Wołacz l. mn. Wy…gowiedzi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Trza iś gowiydź poôdbywać.

Gowiydź się zaczyno ôdzywąć, tōż mi się zdo prziszła pora na ôdbywani.

Niy szteruj tej gowiedzi, pod wiela je cicho.

 

 

Podej dalij…