grajfny

grajfny – zwinny, zręczny,szybki (pol.)

przymiotnikgrajfny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...grajfny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...grajfno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...grajfne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... grajfni; grajfne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...grajfne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...grajfnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...grajfnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...grajfnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...grajfnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...grajfnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...grajfnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...grajfnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... grajfnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... grajfnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
grajfnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...grajfnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... grajfny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..grajfno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... grajfne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
grajfnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... grajfne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
grajfnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...grajfnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...grajfnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...grajfnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...grajfnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...grajfnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..grajfnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...grajfnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...grajfnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...grajfnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...grajfny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...grajfno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... grajfne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...grajfni; grajfne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...grajfne
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)grajfnie

 

Ōn je taki grajfny, że poradziōł chycić ta szolka w lufcie, coby sie niy potrzaskała.

Ôna je tako grajfno, że pora dzistoć narynkach, a nikedy i n ajednej ryce.

Ôn te taki grajfny, że sprawi wszystko, co chyci.

Podej dalij…