grzib

grzib – grzyb (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grzib
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grziba
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grzibowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grziba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grzibym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grzibie
Wołacz l. poj. Ty…grzibie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grziby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grzibōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grzibōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grziby
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…grzibami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grzibach
Wołacz l. mn. Wy…grziby
Przimiotnik (jaki? czyj?)grzibowy

 

Wczora byli my na grzibach a prziniōśli my pełne siatki.

Jo sie niy znōm na grzibach, tōż wola ich niy zbiyrać.

Dzisio na wieczorzo byda mioł smażōnka z grzibami.

 

Podej dalij…