gumować

gumować – gumować (pol.)

bezokolicznikgumować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gumuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gumujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gumuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gumujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gumujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gumujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gumowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gumowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gumowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gumowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gumowaliście; żeście gumowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gumowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gumowała żech; gumowałach; żech gumowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gumowała żeś; gumowałaś; żeś gumowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gumowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gumowały my; my gumowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gumowałyście; żeście gumowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gumowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gumowało żech; żech gumowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gumowało żeś; żeś gumowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gumowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gumowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gumowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gumowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gumowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gumowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gumowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gumowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gumowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gumowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gumowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gumowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gumowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gumowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gumowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gumowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gumuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gumuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gumujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gumujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gumowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gumowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gumowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gumowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gumowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gumowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gumowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gumowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gumowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gumowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gumwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gumowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gumowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gumowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gumowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gumowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gumowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gumowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gumowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gumowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gumowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gumowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gumowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gumowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gumowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gumowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gumowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gumowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gumowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gumowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gumowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gumowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gumowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gumowali; bydymy gumować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gumowali; bydziecie gumować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gumowali; bydōm gumować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gumowała; byda gumować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gumowała; bydziesz gumować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gumowała; bydzie gumować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gumowały; bydymy gumować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gumowały; bydziecie gumować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gumowały; bydōm gumować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gumowało; byda gumować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gumowało; bydziesz gumować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gumowało; bydzie gumować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygumowany
rzeczownik odczasown.gumowani
Rybnik

Gumuj te gupoty. Jako tyn heft wyglōndo.

 

Podej dalij…