gupnyć

gupnyć – wariować (pol.)

bezokolicznikgupnyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gupna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gupniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gupnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gupnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gupniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gupnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gupnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gupnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gupńōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gupli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gupliście; żeście gupli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gupli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gupła żech; gupłach; żech gupła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gupła żeś; gupłaś; żeś gupła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gupła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gupły my; my gupły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gupłyście; żeście gupły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gupły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gupło żech; żech gupło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gupło żeś; żeś gupło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gupło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gupnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gupnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gupnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gupli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gupli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gupli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gupła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gupła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gupła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gupły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gupły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gupły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gupło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gupło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gupło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gupnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gupnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gupnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gupnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gupnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gupnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gupnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gupli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gupli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.guplili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gupła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gupła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gupła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gupły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gupły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gupły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gupło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gupło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gupło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gupnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gupnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gupnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gupli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gupli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gupli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gupła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gupła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gupła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gupły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gupły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gupły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gupło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gupło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gupło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gupnōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gupnōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gupnōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gupli; bydymy gupnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gupli; bydziecie gupnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gupli; bydōm gupnyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gupła; byda gupnyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gupła; bydziesz gupnyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gupła; bydzie gupnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gupły; bydymy gupnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gupły; bydziecie gupnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm guply; bydōm gupnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gupło; byda gupnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gupło; bydziesz gupnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gupło; bydzie gupnyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.gupnyci
Rybnik

 

Kej byś niy bōł gupnōł, to byś szłapy niy strzaskoł.

Kery sam bōł tak gupnōł w nocy?

Jak bydziesz tak gupnōł, to cie zawrza do pywnice.

Podej dalij…