gzuć

gzuć – pędzić (pol.)

bezokolicznikgzuć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gzuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gzuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gzuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gzuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gzuliście; żeście gzuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gzuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gzuła żech; gzułach; żech gzuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gzuła żeś; gzułaś; żeś gzuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gzuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gzuły my; my gzuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gzułyście; żeście gzuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gzuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gzuło żech; żech gzuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gzuło żeś; żeś czuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gzuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gzuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś czuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gzuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gzuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gzuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gzuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gzuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gzuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gzuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gzuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gzuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gzuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gzuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gzuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gzuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gzuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gzuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gzuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gzuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gzuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gzuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gzuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gzuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gzuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gzuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gzuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gzuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gzuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gzuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gzuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gzuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gzuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gzuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gzuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gzuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gzuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gzuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gzuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gzuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gzuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gzuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gzuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gzuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gzuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gzuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gzuł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gzuł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gzuł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gzuli; bydymy gzuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gzuli; bydziecie gzuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gzuli; bydōm gzuć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gzuła; byda gzuć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gzuła; bydziesz gzuć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gzuła; bydzie gzuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gzuły; bydymy gzuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gzuły; bydziecie gzuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gzuły; bydōm gzuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gzuło; byda gzuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gzuło; bydziesz gzuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gzuło; bydzie gzuć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygzuty
rzeczownik odczasown.gzuci
Rybnik

 

Wiysz, jak jo gzuł na tym mopliku, a te kopruchy mi wlatowały miyndzy zymby.

Niy gzuj tak, przeca mōmy czas.

Jo żech tak gzuł, bo żech niy chcioł przijechać za niyskoro.

 

Podej dalij…