gyrcnyć

gyrcnyć (sie) – beknąć (pol.)

bezokolicznikgyrcnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gyrcna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gyrcniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gyrcnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gyrcnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gyrcniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gyrcnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gyrcnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gyrcnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gyrcnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gyrcli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gyrcliście; żeście gyrcli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gyrcli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gyrcła żech; gyrcłach; żech gyrcła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gyrcła żeś; gyrcłaś; żeś gyrcła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gyrcła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gyrcły my; my gyrcły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gyrcłyście; żeście gyrcły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gyrcły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gyrcło żech; żech gyrcło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gyrcło żeś; żeś gyrcło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gyrcło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gyrcnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gyrcnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gyrcnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gyrcli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gyrcli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gyrcli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gyrcła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gyrcła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gyrcła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gyrcły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gyrcły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gyrcły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gyrcło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gyrcło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gyrcło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gyrcnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gyrcnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gyrcnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gyrcnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gyrcnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gyrcnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gyrcnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gyrcli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gyrcli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gyrcli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gyrcła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gyrcła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gyrcła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gyrcły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gyrcły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gyrcły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gyrcło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gyrcło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gyrcło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gyrcnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gyrcnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gyrcnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gyrcli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gyrcli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gyrcli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gyrcła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gyrcła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gyrcła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gyrcły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gyrcły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gyrcły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gyrcło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gyrcło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gyrcło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.gyrcnyci
Rybnik

Tak mi sie było gyrcło, aż mi wszystko do nosa wleciało.

Jak tyn chłop kole mie gyrcnōł, to mi sie zarozki jeś ôdechciało.

 

Podej dalij…