inakszy

inakszy – inny, innego rodzaju (pol.)

słowoinakszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...inakszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...inakszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...inaksze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... inaksi
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...inaksze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...inakszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...inakszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...inakszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...inakszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...inakszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...inakszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...inakszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... inakszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... inakszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
inakszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...inakszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... inakszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..inakszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... inaksze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
inakszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... inaksze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
inakszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...inakszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...inakszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...inakszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...inakszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...inakszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..inakszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...inakszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...inakszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...inakszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...inakszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...inakszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... inaksze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...inaksi; inaksze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...inaksze
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)inakszy

 

SI: Co żeś to sam za knefel prziszōł, niy widzisz, że ôn je inakszy, jak te drugi?

PL: Co to tutaj za guzik przyszyłeś, czy nie widzisz, że on jest inny, jak te pozostałe?

 

SI: Ta szruba je inakszo, jak te reszta.

PL: Ta śruba jest inna, innego rodzaju, jak ta reszta.

 

SI: Dyć ty żeś mioł ôtok inaksze te koło, taki ze rułkōm.

PL: Przecież ty miałeś ostatnio inny ten rower, taki z rurką.

 

 

 

Podej dalij…