jscać

jscać – sikać, oddawać mocz (pol.)

bezokolicznikjscać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.jszcza; jscōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.jszczesz; jscosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.jszcze; jsco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.jszczymy; jscōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.jszczecie; jscocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.jszczōm; jscajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.jscoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.jscoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.jscoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.jscali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.jscaliście; żeście jscali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.jscali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.jscała żech; jscałach; żech jscała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.jscała żeś; jscałaś; żeś jscała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.jscała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..jscały my; my jscały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. jscałyście; żeście jscały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.jscały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.jscało żech; żech jscało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.jscało żeś; żeś jscało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.jscało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech jscoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś jscoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł jscoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my jscali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście jscali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli jscali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech jscała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś jscała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była jscała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my jscały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście jscały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były jscały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech jscało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś jscało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było jscało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . jscej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech jszczy; niech jsco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.jscejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech jszczōm; niech jscajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. jscoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. jscoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.jscoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.jscali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. jscali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.jscali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.jscała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
jscała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.jscała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. jscały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.jscały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.jscały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. jscało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.jscało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.jscało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych jscoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś jscoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by jscoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my jscali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście jscali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by jscali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych jscała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś jscała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by jscała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my jscały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście jscały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by jscały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych jscało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś jscało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by jscało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda jscoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz jscoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie jscoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy jscali; bydymy jscać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie jscali; bydziecie jscać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm jscali; bydōm jscać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda jscała; byda jscać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz jscała; bydziesz jscać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie jscała; bydzie jscać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy jscały; bydymy jscać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie jscały; bydziecie jscać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm jscały; bydōm jscać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda jscało; byda jscać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz jscało; bydziesz jscać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie jscało, bydzie jscać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.jscani
Rybnik

 

Doczkej yno, wleza do krzokōw, bo mi sie chce jscać.

Po piwie trza chodzić dużo jscać.

 

Podej dalij…