jeździć

jeździć (sie) – jeździć (pol.)

bezokolicznikjeździć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.jeżdża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.jeździsz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.jeździ
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.jeżdżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.jeździcie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.jeżdżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.jeździōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.jeździōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.jeździōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.jeździyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.jeździyliście; żeście jeździyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.jeździyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.jeździyła żech; jeździyłach; żech jeździyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.jeździyła żeś; jeździyłaś; żeś jeździyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.jeździyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..jeździyły my; my jeździyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. jeździyłyście; żeście jeździyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.jeździyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.jeździyło żech; żech jeździyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.jeździyło żeś; żeś jeździyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.jeździyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech jeździōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś jeździōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł jeździōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my jeździyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście jeździyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli jeździyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech jeździyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś jeździyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była jeździyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my jeździyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście jeździyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były jeździyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech jeździyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś jeździyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było jeździyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . jeździj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech jeździ
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.jeździjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech jeżdżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. jeździōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. jeździōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.jeździōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.jeździyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. jeżdziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.jeździyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.jeździyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
jeździyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.jeździyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. jeździyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.jeździyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.jeździyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. jeździyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.jeździyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.jeździyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych jeździōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś jeździōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by jeździōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my jeździyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście jeździyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by jeździyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych jeździyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś jeździyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by jeździyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my jeździyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście jeździyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by jeździyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych jeździyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś jeździyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by jeździyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda jeździōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz jeździōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie jeździōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy jeździyli; bydymy jeździć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie jeździyli; bydziecie jeździć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm jeździyli; bydōm jeździć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda jeździyła; byda jeździć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz jeździyła; bydziesz jeździć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie jeździyła; bydzie jeździć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy jeździyły; bydymy jeździć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie jeździyły; bydziecie jeździć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm jeździyły; bydōm jeździć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda jeździyło; byda jeździć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz jeździyło; bydziesz jeździć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie jeździyło; bydzie jeździć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyjeżdżōny
rzeczownik odczasown.jeżdżyni
Rybnik

 

Kedyś sie jeździyło do roboty na kole, a teraz kożdy mo auto.

Jo niy poradza jeździć na szlyńcuchach.

Piyknie jeździ sie tymi naszymi autobanami, yno czamu tak drogo?

 

 

Podej dalij…