kamrajstwo

kamrajstwo – koleżeństwo; przyjaźń (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kamrajstwo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kamrajstwa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kamrajstwu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kamrajstwo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kamrajstwym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kamrajstwie
Wołacz l. poj. Ty…kamrajstwo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kamrajstwa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kamrajstwōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kamrajstwōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kamrajstwa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kamrajstwami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kamrajstwach
Wołacz l. mn. Wy…kamrajstwa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: regionalnie: kamractwo

 

SI: Jak my sie pożyniyli  a ôn sie wykludziōł, to nasze kamrajstwo sie skōńczyło.

PL: Kiedy się pożeniliśmy i on się wyprowadził, to nasze koleżeństwo się skończyło.

 

SI: Skōńcz z tym kamrajstwym z tym chacharym, bo ôba skōńczycie kaj we hereszcie.

PL: Skończ z koleżeństwem z tym łobuzem, bo obaj skończycie gdzieś w więzieniu.

 

Podej dalij…