kapuca

kapuca – kaptur (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kapuca
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kapuce
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kapucy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kapuca
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kapucōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kapucy
Wołacz l. poj. Ty…kapuco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kapuce
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kapucōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kapucōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kapuce
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kapucami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kapucach
Wołacz l. mn. Wy…kapuce
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Kej niy chcesz we czopce chodzić, to se chociaż kapuca ôblycz.
PL: Skoro nie chcesz chodzić w czapce, to sobie chociaż kaptur załóż.

SI: Bez zima rod chodza we kapucy, bo mie w uszy niy uziōmbo.
PL: Zimą chętnie chodzę w kapturze, bo nie jest mi w uszy zimno.

SI: Kupiōł żech se kurtka ze kapucōm.
PL: Kupiłem sobie kurtkę z kapturem.

Podej dalij…