kilać

kilać (sie) – łaskotać (pol.)

bezokolicznikkilać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kilōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kilosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kilo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kilōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kilocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kilajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kiloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kiloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kiloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kilali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kilaliście; żeście kilali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kilali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kilała żech; kilałach; żech kilała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kilała żeś; kilałaś; żeś kilała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kilała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kilały my; my kilały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kilałyście; żeście kilały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kilały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kilało żech; żech kilało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kilało żeś; żeś kilało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kilało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kiloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kiloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kiloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kilali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kilali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kilali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kilała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kilała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kilała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kilały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kilały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kilały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kilało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kilało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kilało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kilej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kilo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kilejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kilajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kiloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kiloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kiloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kilali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kilali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kilali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kilała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kilała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kilała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kilały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kilały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kilały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kilało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kilało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kilało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kiloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kiloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kiloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kilali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kilali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kilali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kilała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kilała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kilała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kilały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kilały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kilały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kilało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kilało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kilało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kiloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kiloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kiloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kilali; bydymy kilać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kilali; bydziecie kilać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kilali; bydōm kilać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kilała; byda kilać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kilała; bydziesz kilać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kilała; bydzie kilać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kilały; bydymy kilać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kilały; bydziecie kilać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kilaly; bydōm kilać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kilało; byda kilać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kilało; bydziesz kilać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kilało; bydzie kilać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykilany
rzeczownik odczasown.kilani
Rybnik

 

Niy kilej mie.

Coś mie sam kilo po nosie.

Jeszcze roz mie bydziesz kiloł, to jo zaczna kilać ciebie.

 

Podej dalij…