kidać

kidać – chlapać, kapać (pol.)

bezokolicznikkidać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kidōm; kidza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kidosz; kidzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kido; kidze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kidōmy; kidzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kidocie; kidzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kidajōm; kidzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kidoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kidoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kidoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kidali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kidaliście; żeście kidali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kidali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kidała żech; kidałach; żech kidała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kidała żeś; kidałaś; żeś kidała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kidała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kidały my; my kidały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kidałyście; żeście kidały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kidały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kidało żech; żech kidało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kidało żeś; żeś kidało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kidało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kidoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kidali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kidali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kidali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kidała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kidała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kidała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kidały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kidały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kidały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kidało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kidało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kidało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kidej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kido; niech kidze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kidejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kidajōm; niech kidzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kidoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kidoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kidoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kidali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kidali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kidali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kidała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kidała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kidała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kidały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kidały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kidały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kidało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kidało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kidało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kidoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kidali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kidała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kidały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kidało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kidoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kidoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kidoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kidali; bydymy kidać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kidali; bydziecie kidać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kidali; bydōm kidać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kidała; byda kidać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kidała; bydziesz kidać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kidała; bydzie kidać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kidały; bydymy kidać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kidały; bydziecie kidać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kidaly; bydōm kidać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kidało; byda kidać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kidało; bydziesz kidać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kidało; bydzie kidać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykidany
rzeczownik odczasown.kidani
Rybnik

 

Dej pozōr, bo kidzesz po galotach.

Jak bydziesz tak kidala, to bydziesz za sobōm wyciyrała

 

Kery sam tak szoł a kidoł?

 

Podej dalij…