klamor

klamor – grat, rupiec (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…klamor
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…klamora
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klamorowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…klamora
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klamorym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…klamorze
Wołacz l. poj. Ty…klamorze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…klamory
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klamorōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klamorōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…klamory
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…klamorami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klamorach
Wołacz l. mn. Wy…klamory
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Sprzedej tego klamora, a kup se koło.

Niy sprawuj już tego klamora, yno go wyciep na hasiok.

Kedy powywozisz te klamory z garażu. Tam już ani autym wjechać niy idzie.

Podej dalij…