klamerka

klamerka – klamerka, agrafka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…klamerka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…klamerki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klamerce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…klamerka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klamerkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…klamerce
Wołacz l. poj. Ty…klamerko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…klamerki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klamerek; klamerkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klamerkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…klamerki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…klamerkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klamerkach
Wołacz l. mn. Wy…klamerki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) klamerka do prania; (2) agrafka.

 

Zapnij se ta nogawica klamerkōm, bo ci do kety wlezie.

Pozapinej te prani klamerkami, bo za chwila wszystko bydzie na ziymi.

Dej mi wartko jako klamerka, bo mi knefel ulecioł, a teraz niy mōm czasu go prziszywać.

Podej dalij…