kupować

kupować (sie) – kupować (pol.)

bezokolicznikkupować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kupuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kupujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kupuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kupujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kupujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kupujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kupowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kupowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kupowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kupowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kupowaliście; żeście kupowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kupowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kupowała żech; kupowałach; żech kupowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kupowała żeś; kupowałaś; żeś kupowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kupowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kupowały my; my kupowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kupowałyście; żeście kupowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kupowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kupowało żech; żech kupowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kupowało żeś; żeś kupowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kupowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kupowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kupowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kupowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kupowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kupowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kupowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kupowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kupowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kupowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kupowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kupowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kupowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kupowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kupowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kupowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kupuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kupuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kupujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kupujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kupowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kupowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kupowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kupowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kupowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kupowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kupowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kupowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kupowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kupowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kupowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kupowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kupowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kupowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kupowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kupowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kupowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kupowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kupowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kupowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kupowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kupowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kupowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kupowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kupowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kupowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kupowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kupowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kupowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kupowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kupowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kupowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kupowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kupowali; bydymy kupować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kupowali; bydziecie kupować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kupowali; bydōm kupować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kupowała; byda kupować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kupowała; bydziesz kupować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kupowała; bydzie kupować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kupowały; bydymy kupować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kupowały; bydziecie kupować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kupowały; bydōm kupować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kupowało; byda kupować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kupowało; bydziesz kupować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kupowało; bydzie kupować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykupowany
rzeczownik odczasown.kupowani
Rybnik

 

Niy kupuj wiyncyj tego chcleba, bo niy ma dobry.

Jo dycko kupowałach w tym klepie, a terazki mi go zawrzyli.

Niy byda kupowoł czegoś, czego niy widza.

Podej dalij…