kuplować

kuplować (sie) – sprzęgać, łączyć

bezokolicznikkuplować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kupluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kuplujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kupluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kuplujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kuplujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kuplujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kuplowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kuplowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kuplowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kuplowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kuplowaliście; żeście kuplowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kuplowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kuplowała żech; kuplowałach; żech kuplowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kuplowała żeś; kuplowałaś; żeś kuplowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kuplowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kuplowały my; my kuplowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kuplowałyście; żeście kuplowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kuplowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kuplowało żech; żech kuplowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kuplowało żeś; żeś kuplowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kuplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kuplowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kuplowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kuplowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kuplowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kuplowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kuplowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kuplowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kuplowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kuplowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kuplowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kuplowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kuplowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kuplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kuplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kuplowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kupluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kupluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kuplujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kuplujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kuplowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kuplowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kuplowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kuplowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kuplowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kuplowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kuplowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kuplowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kuplowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kuplowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kuplowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kuplowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kuplowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kuplowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kuplowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kuplowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kuplowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kuplowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kuplowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kuplowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kuplowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kuplowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kuplowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kuplowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kuplowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kuplowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kuplowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kuplowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kuplowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kuplowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kuplowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kuplowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kuplowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kuplowali; bydymy kuplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kuplowali; bydziecie kuplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kuplowali; bydōm kuplować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kuplowała; byda kuplować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kuplowała; bydziesz kuplować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kuplowała; bydzie kuplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kuplowały; bydymy kuplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kuplowały; bydziecie kuplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kuplowały; bydōm kuplować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kuplowało; byda kuplować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kuplowało; bydziesz kuplować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kuplowało; bydzie kuplować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykuplowany
rzeczownik odczasown.kuplowani
Rybnik

 

Ta keta je za dłōgo, trza jōm skrōcić a skuplować na nowo.

Trza te ruły skuplować ze sobōm.

 

Podej dalij…