lecieć

lecieć – biec, upływać (pol.)

bezokoliczniklecieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.leca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.lecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.leci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.lecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.lecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.lecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.lecioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.lecioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.lecioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.lecieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.lecieliście; żeście lecieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.lecieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.leciałała żech; leciałach; żech leciała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.leciała żeś; leciałaś; żeś leciała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.leciała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..leciały my; my leciały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. leciałyście; żeście leciały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.leciały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.leciało żech; żech leciało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.leciało żeś; żeś leciało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.leciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech lecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś lecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł lecioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my lecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście lecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli lecieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech leciała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś leciała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była leciała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my leciały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście leciały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były leciały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech leciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś leciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było leciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . leć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech leci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.lećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech lecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. lecioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. lecioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.lecioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.lecieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. lecieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.lecieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.leciała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
leciała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.leciała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. leciały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.leciały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.leciały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. leciało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.leciało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.leciało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych lecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś lecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by lecioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my lecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście lecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by lecieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych leciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś leciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by leciała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my leciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście leciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by leciały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych leciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś leciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by leciało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda lecioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz lecioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie lecioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy lecieli; bydymy lecieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie lecieli; bydziecie lecieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm lecieli; bydōm lecieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda leciała; byda lecieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz leciała; bydziesz lecieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie leciała; bydzie lecieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy leciały; bydymy lecieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie leciały; bydziecie lecieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm leciały; bydōm lecieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda leciało; byda lecieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz leciało; bydziesz lecieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie leciało; bydzie lecieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernylecany
rzeczownik odczasown.lecyni
Rybnik

 

Pōć pryndzyj, bo jo niy chca zaś lecieć na ôstatni  driker.

Ale tyn czas wartko leci.

Latoś leca fligrym do Ameryki.

Zrobiyła bych ci kawy, ale woda niy leci.

 

 

 

Podej dalij…