ledwa

ledwa – ledwie (pol.)

 

SI: Dyć ôn ledwa przestoł mlyko cyckać, a już by chcioł cygarety kurzić.

PL: Przecież on ledwie przestał mleko ssać, a już by chciał papierosy palić.

 

SI: Kaj ty sie na pōnć wybiyrosz, dyć ty po chałupie ledwa łazisz.

PL: Gdzie ty się na pielgrzymkę wybierasz, przecież ty po domu ledwie chodzisz.

 

SI: Kaj ôn by tam szoł na szkoły, na gruba pudzie, dyć ôn ledwa do dziesiynć porachować poradzi.

PL: Gdzie on by tam szedł na szkoły, na kopalnię pójdzie, przecież on ledwie do dziesięciu policzyć potrafi.

Podej dalij…