lekciejszy

lekciejszy – lżejszy (pol.)

przymiotniklekciejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...lekciejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...lekciejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...lekciejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... lekciejsi; lekciejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...lekciejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...lekciejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...lekciejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...lekciejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...lekciejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...lekciejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...lekciejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...lekciejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... lekciejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... lekciejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
lekciejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...lekciejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... lekciejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..lekciejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... lekciejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
lekciejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... lekciejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
lekciejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...lekciejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...lekciejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...lekciejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...lekciejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...lekciejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..lekciejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...lekciejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...lekciejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...lekciejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...lekciejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...lekciejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... lekciejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...lekciejsi; lekciejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...lekciejsze
stop. równy przymiotn.. leki
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie
lekciejszy; lekciyj

 

Wejź se tyn lekciejszy młotek, bo tyn mosz za ciynżki.

Niy mosz jakigo lekciejszego klajda, tam niy ma tak zima?

Dej mu jaki lekciejszy bal, co czego niy napocho.

Podej dalij…