lepszy

lepszy – lepszy (pol.)

przymiotniklepszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...lepszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...lepszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...lepsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... lepsi; lepsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...lepsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...lepszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...lepszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...lepszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...lepszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...lepszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...lepszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...lepszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... lepszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... lepszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
lepszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...lepszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... lepszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..lepszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... lepsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
lepszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... lepsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
lepszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...lepszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...lepszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...lepszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...lepszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...lepszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..lepszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...lepszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...lepszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...lepszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...lepszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...lepszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... lepsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...lepsi; lepsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...lepsze
stop. równy przymiotn.. dobry
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie...
lepszy; lepiyj

 

Jutro mo być lepszo pogoda, tōż pudymy do pola ćwikla pleć

Tyn pyndzel je lepszy, fajnie się nim sztrajchuje.

Te strzewiki sōm lepsze, te se kup.

Podej dalij…