lichtsztrōm

lichtsztrōm – prąd elektryczny jednofazowy 230 V (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…lichtsztrōm
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…lichtsztrōmu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lichtsztrōmowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…lichtsztrōm
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...lichtsztrōmym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…lichtsztrōmie
Wołacz l. poj. Ty…lichtsztrōmie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lichtsztrōmy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lichtsztrōmōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…lichtsztrōmōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lichtsztrōmy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…lichtsztrōmami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…lichtsztrōmach
Wołacz l. mn. Wy…lichtsztrōmy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam mōmy yno lichtsztrōm, tōż motora na siyła sam niy puścisz.

Jo mōm krajzyga tako na lichtsztrōm, to ci styknie.

Do szwajsaparatu to ci trza siyła, a sam je yno lichtsztrōm.

Podej dalij…