Łucyja, Luca

Łucyja, Luca – Łucja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Łucyja, Luca
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Łucyje, Luce
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Łucyji, Lucy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Łucyja, Luca
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Łucyjōm, Lucōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Łucyji, Lucy
Wołacz l. poj. Ty…Łucyjo, Luco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Łucyje, Luce
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Łucyjōw, Lucōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Łucyjōm, Lucōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Łucyje, Luce
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Łucyjami, Lucami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Łucyjach, Lucach
Wołacz l. mn. Wy…Łucyje, Luce
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Łucja. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Łucyja, Łucyjka, Luca, Lucka, Luci), jak również jego inne odmiany.

 

Jutro wybiyrōmy sie z Łucyjōm na torg po flance ôd tōmatōw.

Powiydz Łucyji, że po niedzieli bydymy szkubać, tōż niech się szykuje.

Luca poszła do kościoła , ale Ana tam je w dōma.

Podej dalij…